Planta de reciclatge a Girona


Planta de reciclatge de runes i subministrament d'aris

Planta amb codi de gestor E-1043.08 equipada de medis propis destinada al reciclatge dels materials resultat d'obres d'enderrocaments.

Tractament regulat per la Generalitat de Catalunya com a gestor de runes i productes d'enderrocaments. Elaboració d' àrids regulats i acceptats per a la construcció i l'obra pública.

Materials d'excel-lent resistència per a la seva reutilització. Compromís amb el medi ambient i la seva perseverança.