Excavacions i moviment de terres a Girona


Obra pública

Estem equipats per a realitzar qualsevol treball en obra pública i privada. Des la formació de rotondes fins e fonaments, treballs d'enderrocaments transports de terres, rases, urbanitzacions, moviments de terres, reciclatge de materials, serveis de neteges industrials, serveis de brigades per a manteniments des municipis, neteges i desbrossaments forestals, etc.
 
Nova Urb. - Vilaseca  
Plaça El Bruguerol
Plaça Pere El Gran