Desembussos i neteges a Girona

Situació

L'empresa Pere Giralt Sagrera, S.A., va a iniciar la seva activitat l'any a Palafrugell, Girona. Des dels seus inicis s'ha dedicat sempre a l'obra publica, moviment de terres, demolicions i transports. Posteriorment s'hi va afegir el servei de cuba, i últimament ha incorporat una moderna planta de reciclatge de runes procedents de les obres.

Durant tot aquest anys, s'ha treballat tant per organismes públics com per iniciatives privades, i sempre amb l'objectiu de la qualitat i el bon servei al client.
Aquestes premisses han comportat fortes inversions en modernitzar la maquinaria, que juntament amb uns recursos humans molt qualificats i l'experiència de 50 anys, fan que actualment, l'empresa Pere Giralt Sagrera, S.A sigui un dels principals referents de la zona.

Desembussos

Neteja d’arquetes, baixants pluvials, banyeres, baixants de rentadora, boneres, caixes sifòniques, canals interiors i exteriors, canalons, desguassos, embornals garatge, embornals exteriors aigües plujanes, lavabo, piques de la cuina, pluvials, sifons, tubs rentavaixelles, vàlvules antiretorn, wc, etc.

On som

Direcció | Carrer Trefí, s/n - Polígon industrial Les Brugueres  
17200 PALAFRUGELL (Girona)

Telèfons | 972 300 520 / 607 528 520

Correu electrònic
| info@peregiraltsagrera.com